Seite 1 von 1

Gottschearbare - Schternacklhanschze

BeitragVerfasst: Do 24. Apr 2014, 16:22
von Forum 2002 - 2013
Abgeschickt von Schternacklhanschze am 09 Februar, 2003 um 13:51:37:

Mein Zschuhn Hanschze ischt oina da liebet Kroinar und mug et Gottschearbarleite, dagegen konn ih gurnisch mochen, ih bad ei olle um Entschuldigung er ischt a beschze a Nor.

Gottschearbare - Sturnaklsch Johann

BeitragVerfasst: Do 24. Apr 2014, 16:24
von Forum 2002 - 2013
Abgeschickt von Sturnaklsch Johann am 09 Februar, 2003 um 22:03:36:

Antwort auf: gottschearbare von schternacklhanschze am 09 Februar, 2003 um 13:51:37:

Liabr Vutr,

Dü hoscht racht gé hot: "dié laité hont nisch öbn". Du hoscht dos gé zhiot voar zhachtsigh jurén.

Ünt I zhugh dirs anascht: haint, noch zhachtsigh jurén, a nönisch öbn. Ben mon tepat gépoarn ischt gats et bekh.